ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Zieliński Jerzy (1914-2000)

Lekarz, urolog, w latach 1981-1982 pełnił obowiązki rektora ds. rozwoju ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny), prezes katowickiego oddziału Towarzystwa Lekarskiego.

Pracę zawodową rozpoczął w szpitalach lwowskich, specjalizując się w zakresie chirurgii i urologii. Po przymusowej przerwie w wykonywaniu zawodu lekarza spowodowanej wojną, w 1945 roku znalazł się w Krakowie, gdzie podjął pracę na Oddziale Urologicznym. W tym samym roku przeniósł się na Oddział Chirurgiczny Szpitala Miejskiego w Bytomiu. W 1949 roku został przydzielony w randze porucznika na Oddział Chirurgiczny Szpitala Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach W 1955 roku podjął pracę na stanowisku adiunkta w II Klin. Chirurgicznej ŚAM w Zabrzu, a po przeniesieniu kliniki do Katowic (1959) został ordynatorem Oddziału Urologicznego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej. Od 1967 roku Jerzy Zieliński kierował Kliniką Urologiczną ŚAM.

Jerzy Zieliński został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia oraz w sali ludzi nauki.