ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Statut i Rada programowa

Panteon Górnośląski w Katowicach działa na podstawie Statutu, w którym zawarte są m.in. zapisy dotyczące zakresu działalności Panteonu: 

 • zachowywanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie historii Górnego Śląska
  po zakończeniu I Wojny Światowej oraz inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w tym zakresie, 
 • upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa poprzez czczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy oraz osób duchownych, 
 • upamiętnienie stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski po ponad sześciuset latach jurysdykcji czeskiej i niemieckiej oraz upamiętnienie stulecia polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku,
 • inspirowanie i moderowanie działań mających na celu upamiętnienie trzech Powstań Śląskich, 
 • czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego
  na wartościach chrześcijańskich.

Ponadto, zawarty jest też tam sposób ich realizacji: 

 • prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy oraz osób duchownych,
 • gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów upamiętniających:
 •  historię Górnego Śląska po zakończeniu I Wojny Światowej,
 •  stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski,
 •  stulecie polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku,
 •  trzy Powstania Śląskie,
 • organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej
  z wykorzystaniem najnowszych technologii przekazu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • organizowanie, realizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, konferencji naukowych propagujących idee wolnościowe, obywatelskie, demokratyczne i chrześcijańskie o wymiarze uniwersalnym,
 • prowadzenie biblioteki i archiwum.  

Przy Panteonie działa Rada Programowa Panteonu Górnośląskiego, która opiniuje działania statutowe oraz ich realizację, w składzie:

 • Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • Dr Andrzej Krzystyniak
 • Dr Jacek Siebel
 • Dr Andrzej Sznajder
 • Mgr Marek Kopel