ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kontakt

PANTEON GÓRNOŚLĄSKI
w Katowicach

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

 
Biuro: 32 400 82 72

Zwiedzanie: 784 906 432

E-mail: biuro@panteon-gornoslaski.pl

 

Dyrektor: Ryszard Kopiec 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Aleksandra Cnota-Mikołajec, adres e-mail: aleksandra@eduodo.pl

Napisz do nas. Skorzystaj z poniższego formularza:


Panteon Górnośląski w Katowicach jest instytucją kultury prowadzoną przez Województwo Śląskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezję Katowicką oraz Miasto Katowice jako wspólna instytucja kultury. Nadzór bezpośredni nad Panteonem Górnośląskim
sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.