ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Winkler Wilibald (1933-2010)

Naukowiec, rektor Politechniki Śląskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wojewoda śląski.

Był bardzo dobrym dydaktykiem, cieszącym się uznaniem współpracowników i studentów. W swoich badaniach zajmował się m.in. automatyką zabezpieczeniową w elektroenergetyce. Był znanym specjalistą w tej dziedzinie w kraju oraz za granicą. Jako visiting professor wykładał na uczelniach w Niemczech, Anglii i we Włoszech. W 1990 roku został wybrany rektorem Politechniki Śląskiej. Był pierwszą osobą na tym stanowisku wybraną w demokratycznym głosowaniu i działającą w warunkach pełnej autonomii uczelni. Koordynował jej przekształcenie się w nowoczesną placówkę akademicką i naukowo-badawczą, działającą w warunkach demokratycznego państwa i gospodarki wolnorynkowej. W 1993 roku wystąpił o reelekcję i ponownie został wybrany rektorem. Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Śląskiej. W 2004 roku przeszedł na emeryturę, jednak nie zaprzestał pracy naukowej.

Wilibald Winkler został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia oraz w sali ludzi nauki.