ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Górecki Henryk Mikołaj (1933-2010)

Kompozytor współczesnej muzyki poważnej i religijnej. Profesor i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach.

Wiodącą działalnością Góreckiego była twórczość kompozytorska. Stworzył własny muzyczny styl, wyrażający się siłą ekspresji i szczególnego oddziaływania na emocje słuchacza. W swoich utworach i wypowiedziach potwierdzał głęboki sentyment do rodzimej ziemi, zwłaszcza do dwóch najbliższych mu regionów: Górnego Śląska i Podhala, oraz przywiązanie do wiary katolickiej. Dlatego też w ocenie jego muzyki akcentuje się głównie jej wymiar etyczny i duchowy oraz wyjątkową siłę wyrazu. W latach 1975–1979 był rektorem katowickiej Akademii Muzycznej. W 1979 roku ze względów ideologicznych i osobistych podjął decyzję o rezygnacji zarówno ze stanowiska rektora, jak i pracownika uczelni; uważa się, że m.in. jego uczciwość i bezkompromisowość stały na przeszkodzie w piastowaniu kierowniczego stanowiska w tamtej społeczno-politycznej rzeczywistości. Jako pedagog Henryk Mikołaj Górecki wykształcił wielu kompozytorów.

Henryk Mikołaj Górecki został upamiętniony w sali ludzi kultury.