ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Zembala Marian (1950-2022)

Lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, minister zdrowia.

Urodził się w Krzepicach Państwo Zembala wychowali Mariana i jego braci: Mirosława i Jacka w duchu wiary, tolerancji i głębokiego szacunku dla historii, odmiennych kultur, nacji i wyznań. Wartości te kierowały prof. Zembalą przez całe jego życie. Studia medyczne ukończył w 1974 z wyróżnieniem Primus Inter Pares, które dawało mu prawo wyboru miejsca pracy. Wybrał kardiochirurgię i Klinikę Chirurgii Serca we Wrocławiu. W 1984 r. na zaproszenie Zbigniewa Religi M. Zembala przyjechał do Zabrza, gdzie w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii, wspólnie z Andrzejem Bochenkiem, pod kierunkiem Z. Religi stworzyli od podstaw Oddział Kardiochirurgii. W 1985 r. przeprowadzili pierwszy w Polsce udany przeszczep serca. Ich niezwykłą drogę w tworzeniu historii polskiej kardiochirurgii i transplantologii serca przedstawiono w filmie „Bogowie”. W 1993 roku został powołany na stanowisko dyrektora generalnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które piastował aż do śmierci. Jego mottem życiowym były słowa Axela Munthe: „To, co zatrzymamy dla siebie – utracimy, to zaś, co oddamy innym – pozostanie dla nas na zawsze”.

Marian Zembala został upamiętniony w sali Lux ex Silesia