ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Nasiłowski Władysław (1925-2022)

Lekarz, specjalista anatomii patologicznej i medycyny sądowej, wykładowca akademicki, żołnierz Armii Krajowej, laureat nagrody „Lux ex Silesia”.

Urodził się w Sosnowcu, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum im. Stanisława Staszica. Na skutek wybuchu II wojny światowej przerwał naukę w gimnazjum, którą kontynuował na tajnych kompletach. W latach okupacji zaangażował się w działalność dywersyjną organizacji Wolność, Równość, Niepodległość pod pseudonimem „Spytek”. Dyplom lekarza otrzymał po wojnie 5.04.1950. Już w 1949 r. podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Anatomii Patologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Rokitnicy. Kolejnym etapem drogi zawodowej doktora Władysława Nasiłowskiego było zatrudnienie w Zakładzie Medycyny Sądowej, a w 1975 r. objął tam kierownictwo tworząc jeden z najlepszych ośrodków badawczych tej specjalności w Polsce. Wielokrotnie reprezentował naukę polską na zjazdach międzynarodowych. Był organizatorem wielu konferencji. Cieszył się w Polsce zasłużoną sławą wybitnego medyka sądowego, w szczególności znawcy zagadnień z zakresu toksykologii sądowej, a w tym zwłaszcza toksykologii etanolu. Publikowane wyniki badań uczyniły Profesora uznanym autorytetem. Był autorem lub współautorem 116 artykułów, a także opracowań monograficznych i podręczników.

Władysław Nasiłowski został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia.