Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Wrzoł Ludwik (1881-1940)

Wrzoł Ludwik (1881-1940)

Duchowny katolicki, rektor Książęco-Biskupiego Seminarium Duchownego Diecezji Wrocławskiej we Windawie, więzień niemieckich obozu koncentracyjnych.

Ks. Ludwik Wrzoł był znany jako wykładowca seminaryjny o nieprzeciętnych zdolnościach. Szczególnie interesował się biblistyką, z której wcześniej ukończył studia. Był kapłanem mającym szerokie pole zainteresowań, dlatego w Książęco-Biskupim Seminarium Duchownym w Widnawie wykładał wiele przedmiotów. W latach 1933–1938 pełnił obowiązki rektora seminarium widnawskiego. Z funkcji tej zrezygnował wskutek zajęcia Sudetów przez wojska hitlerowskie. Organizował także wakacje dla kleryków polskiego pochodzenia. 12 maja 1940 roku ks. Wrzoł został aresztowany przez Gestapo. Przebywał w więzieniach w Bielsku i Cieszynie. Następnie został osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Następnie przewiezino go do Mauthausen-Gusen gdzie pracował w kamieniołomach. Zmarł 30 września 1940 roku wskutek wycieńczenia.

Ludwik Wrzoł został upamiętniony w Sali duchowieństwa.