ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wagner Jan (1892-1939)

Duchowny katolicki, zakonnik Zgromadzenia Księży Misjonarzy, superior domu Księży Misjonarzy w Bydgoszczy, ofiara niemieckiego terroru w okresie II wojny światowej.

Bezpośrednio po prymicjach pełnił staż kapłański w Krakowie i okolicy, aktywnie działając w duszpasterstwie parafialnym. Następnie w latach 1919–1926 był wikariuszem i katechetą w Jezierzanach. W latach 1926–1933 ks. Wagner był duszpasterzem w Pabianicach, gdzie pełnił najpierw funkcję prefekta w gimnazjum żeńskim i seminarium nauczycielskim, a następnie proboszcza parafii pabianickiej i superiora tamtejszego domu misjonarskiego. Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego owocnie wspierał duszpasterstwo Niemców wyznania katolickiego. Wśród środowisk niemieckich cieszył się uznaniem i autorytetem ze względu na znajomość niemieckiej kultury. Swoim taktem, kulturą i delikatnością potrafił zjednać sobie młodzież szkolną i ludność pabianickiej parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Następnie skierowano do pracy w Bydgoszczy. Prowadził tam ożywioną działalność społeczną i duszpasterską. Od pierwszych dni wojny księża misjonarze w Bydgoszczy byli inwigilowani przez Gestapo. Wkrótce go aresztowano i poddawano torturom. Został rozsztelany w Lesie Gdańskim w miejscowości Grochol k. Fordonu.

Jan Wagner został upamiętniony w sali duchowieństwa.