ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Stroba Jerzy (1919-1999)

Biskup diecezjalny szczecińsko-kamieński, arcybiskup metropolita poznański, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy.

Po otrzymaniu święceń skierowano go na zastępstwo do parafii pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie, a następnie do parafii Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. Był także wikarym w parafii pw. św. Bartłomieja w Grodźcu k. Skoczowa oraz św. Marii Magdaleny w Chorzowie, gdzie przetrwał zawieruchę wojenną. W czasie swej posługi zajmował się katechezą młodzieży oraz pełnił obowiązki kapelana hufca harcerskiego w Pszczynie. Ks. Stroba zajmował się także pracą w Komisji Artystycznej Budownictwa Sakralnego Kurii Diecezjalnej w Katowicach oraz był członkiem kolegium redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”.

W 1958 roku Stolica Apostolska mianowała go biskupem sufraganem gnieźnieńskim z przeznaczeniem do pracy w roli biskupa pomocniczego administracji apostolskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Po reorganizacji terytorialnej Kościoła katolickiego w Polsce, w 1972 roku został biskupem ordynariuszem diecezji szczecińsko-kamieńskiej, a w 1978 roku papież Jan Paweł I mianował go arcybiskupem i metropolitą poznańskim. Apb Stroba kontynuował swoją pracę w tworzeniu nowych parafii i budowaniu kościołów.

Jerzy Stroba został upamiętniony w sali duchowieństwa.