ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Pluta Wilhelm (1910-1986)

Biskup diecezjalny gorzowski, uczestnik Soboru Watykańskiego II.

Po święceniach został mianowany tymczasowym wikarym w Kochłowicach oraz katechetą szkół średnich w Bielsku. Jako katecheta był przygotowany do pracy z młodzieżą, oczytany w dziedzinie filozofii, psychologii, historii, pedagogiki, a szczególnie w teologii dogmatycznej i moralnej. Wybuch II wojny światowej przerwał dobrze zapowiadającą się i pełną entuzjazmu pracę pedagogiczną. Po wkroczeniu wojsk niemieckich został mianowany wikariuszem w parafii św. Trójcy w Kochłowicach, następnie był wikariuszem w parafii św. Antoniego w Chorzowie i administratorem w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach. Posługując na Śląsku, pomagał mieszkającym tu rodzinom żołnierzy, niosąc im duchowe wsparcie. Takie działania wzbudziły podejrzliwość władz i ks. Pluta przeszedł długotrwałe przesłuchania. Po zakończeniu wojny nadal sprawował funkcję duszpasterza na Śląsku.

W roku 1967 został mianowany administratorem apostolskim w Gorzowie Wielkopolskim, a w 1972 roku ustanowiono go pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji gorzowskiej. Bp Pluta kierował Kościołem gorzowskim przez ponad 27 lat i pozostawił po sobie nie tylko trwały ślad administracyjny, ale także duchowy i intelektualny, co można zauważyć także w jego imponującej spuściźnie literackiej.

Wilhelm Pluta został upamiętniony w sali duchowieństwa.