ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Lisiecki Arkadiusz (1880-1930)

Biskup diecezjalny katowicki, inicjator budowy katedry Chrystusa Króla w Katowicach, doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ks. Arkadiusz Lisiecki był drugim z kolei ordynariuszem diecezji katowickiej. Jako biskup listem pasterskim i odezwą z 6 lutego 1927 roku zainicjował budowę nowej katedry w Katowicach. Utworzył komitet budowy, na czele którego stanął osobiście. Pierwszy wykop odbył się 5 czerwca. Budowa przyszłej katedry śląskiej była ważnym elementem integrującym miejscową ludność, która była podzielona narodowościowo. Bp Lisiecki dążył także do zwołania I Synodu Diecezji Katowickiej. Oprócz tego utworzył związek towarzystwa dobroczynności „Caritas na Śląsku”. Bp Arkadiusz Lisiecki założył i kierował stowarzyszeniami o charakterze misyjnym. Wśród nich należy wymienić m.in. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Związek Misyjny Duchowieństwa oraz Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezusowego. Oprócz tego bronił katolickiego wychowania młodzieży.

Arkadiusz Lisiecki został upamiętniony w sali duchowieństwa