Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Kurpas Józef (1912-1992)

Kurpas Józef (1912-1992)

Biskup pomocniczy katowicki, uczestnik obrad II Soboru Watykańskiego oraz I Synodu Diecezjalnego Katowickiego.

W latach 1963–1991 pełnił obowiązki biskupa pomocniczego diecezji katowickiej. Był odpowiedzialny za sprawy personalne dziekanów i proboszczów, organizację sieci parafialnej oraz zakony i zgromadzenia zakonne na terenie diecezji katowickiej. Jako odpowiedzialny za zgromadzenia zakonne na terenie diecezji katowickiej został mianowany kuratorem katowickiej i wrocławskiej prowincji sióstr św. Jadwigi Śląskiej (potocznie zwanymi jadwiżankami). Bp Kurpas był zaangażowany także w prace Konferencji Episkopatu Polski. Bp Kurpas był uważany za człowieka rozmodlonego i oddanego Bogu. Cechowała go pracowitość, życzliwość wobec drugiego człowieka, pogoda ducha, cichość i roztropność. Nie przywiązywał wagi do majątku, a jego uwagi były trafne i celne.

Józef Kurpas został upamiętniony w sali duchowieństwa