ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kubina Teodor (1880-1951)

Biskup diecezjalny częstochowski (1926-1951), współtwórca Śląskiego Związku Akademickiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, pierwszy redaktor „Gościa Niedzielnego”.

Po powrocie ze studiów rzymskich rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz na terenie Górnego Śląska. Od 1910 do 1917 przebywał poza Górnym Śląskiem. Jednak powróciwszy po kilku latach nieobecności na Górny Śląsk, od razu stał się jedną z czołowych postaci polskiego ruchu narodowego i życia społecznego na tym obszarze. Należał do grona duchownych, którzy utworzyli Śląski Związek Akademicki. Współorganizował Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Śląską Bibliotekę Krajową, a także działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz w Towarzystwie Czytelni Ludowych. W latach walk o przynależność państwową Górnego Śląska wszedł w skład misji wysłanej przez Polski Komitet Plebiscytowy do Rzymu, której celem było bezpośrednie przedstawienie stanowiska strony polskiej w kwestii plebiscytu. Później był jednym z najbliższych współpracowników administratora apostolskiego ks. Augusta Hlonda. Był pierwszym redaktorem „Gościa Niedzielnego”. Następnie w 1925 został mianowany pierwszym biskupem diecezji częstochowskiej, gdzie zorganizował administrację i urzędy diecezjalne. Wiele troski poświęcił utworzeniu oraz rozwojowi katolickich stowarzyszeń w swej diecezji i stowarzyszeniom charytatywnym.

Teodor Kubina został upamiętniony w sali duchowieństwa.