ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wantuła Andrzej (1905-1976)

Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce , profesor zwyczajny nauk teologicznych, wiceprezydent Światowej Federacji Luterańskiej, poliglota

Po zdaniu egzaminu magisterskiego został zauważony przez ks. Juliusza Burschego, który wysłał go w charakterze wikarego do Wisły. Tam też miała miejsce jego ordynacja na duchownego ewangelickiego. 9 kwietnia 1933 roku został wybrany drugim pastorem w Wiśle z prawem następstwa, z chwilą zawakowania posady pierwszego pastora. Po wybuchu wojny został uwięziony w 1940 roku. Trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, a następnie w Gusen. Po interwencjach rodziny i kleru ewangelickiego został zwolniony. W 1944 wcielono go do służb sanitarnych Wermachtu.

Po wojnie został wybrany pierwszym proboszczem Polsko-Ewangelickiej Parafii w Londynie. Do Polski wrócił w 1948 roku i został proboszczem w Wiśle, a w 1959 roku został mianowany biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przez ponad 15 lat pasterzował w Kościele ewangelicko-augsburskim w Polsce. Ordynował 45 księży; zajmował się również tłumaczeniem Pisma Świętego z języków oryginalnych. Z jego inicjatywy powstało w Warszawie Centrum Luterańskie i Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Andrzej Wantuła został upamiętniony w sali duchowieństwa.