ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Skrzypek Sławomir (1963-2010)

Ekonomista, opozycjonista w okresie PRL, zastępca prezydent m.st. Warszawy, prezes Narodowego Banku Polskiego.

Po ukończeniu edukacji swoją karierę zawodową rozpoczął w zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, co wiązało się z jego wcześniejszymi działaniami konspiracyjnymi jak między innymi akcje kolportażowe Następnie pracował między innymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy Najwyższej Izbie Kontroli. Zaś w 2007 roku objął stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego i z sukcesami zarządzał nim w czasach ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Podjął efektywne działania mające zminimalizować straty gospodarcze. Nie zdecydował się na mające obniżyć inflację interwencje banku centralnego, twierdząc, że spowolnienie gospodarcze samo ją wyhamuje, nie podnosił stóp oprocentowania. Eksperci finansowi docenili jego działania. W 2009 roku prestiżowy magazyn „Global Finance” wskazał Skrzypka jako jednego z najbardziej kompetentnych szefów banków centralnych na świecie. W czasie swojej działalności znajdował również czas na działania społeczne jak wyjazd z pomocą materialną do Wilna.

Sławomir Skrzypek został upamiętniony w sali społeczników, ludzi administracji i polityki.