ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wróbel Eugeniusz (1951-2010)

Doktor nauk technicznych, wicewojewoda katowicki (1990-1995), ekspert Sejmowej Komisji Transportu i Łączności (1998-2001) wiceminister w Ministerstwie Transportu (2005-2007).

W młodości współtworzył harcerstwo wodne na Górnym Śląsku. Zdobył stopień harcmistrza i patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej. Pracując na Politechnice Śląskiej uzyskał tytuł doktora inżyniera nauk technicznych (specjalność informatyka). Po upadku komunizmu, w latach 1990-1995 pełnił funkcję Wicewojewody Katowickiego. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem powstała i rozwinęła się spółka GTL SA, zarządzająca międzynarodowym lotniskiem Katowice – Pyrzowice, a także spółka Drogowa Trasa Średnicowa. Był doradcą i ekspertem kolejnych ministrów transportu i sejmowych komisji infrastruktury, zajmował się prawem lotniczym i rozwojem lotnisk regionalnych.

W latach 2005-2007 pełnił urząd Wiceministra Transportu. Kierował opracowaniem przez Rząd w roku 2007 dokumentu „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, który stał się m.in. podstawą skutecznej aplikacji o środki unijne. Kierował przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Parlament ustawy powołującej Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która zarządza ruchem lotniczym na polskim niebie, a następnie doprowadził do jej samodzielnego funkcjonowania. Pozwoliło to na dynamiczny rozwój infrastruktury nawigacyjnej i otwarcie nowych korytarzy powietrznych. Na podstawie autorskiej ustawy doprowadził do zagospodarowania na cele lotnictwa cywilnego przez samorządy lokalne byłych lotnisk wojskowych.

Zainicjował powołanie w 2008 roku na Politechnice Śląskiej we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Zorganizował szereg konferencji naukowych poświęconych lotnictwu i rozwojowi branży transportowej. Nie należał do żadnej partii politycznej.

Eugeniusz Wróbel został upamiętniony w sali społeczników, polityków i ludzi administracji.