ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Serafin Franciszek (1931-2003)

Historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach.

Po początkowej pracy zawodowej jako nauczyciel w szkole podstawowej w Paleśnicy w powiecie brzeskim i ukończeniu studiów magisterskich przeniósł się na Górny Śląsk. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej w Hołdunowie-Lędzinach, zaś od 1959 roku pełnił funkcję kierownika tej szkoły, a w latach 1961–1962 był kierownikiem Wydziału Pedagogicznego Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach. W 1963 roku rozpoczął pracę naukowo-badawczą – został zatrudniony w Śląskim Instytucie Naukowym. Ówczesne zainteresowania badawcze Serafina koncentrowały się wokół zagadnień osadnictwa powojennego na terenie województwa śląskiego. 1 października 1972 roku Serafin został zatrudniony w charakterze adiunkta w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Karierę akademicką rozpoczął w Zakładzie Historii Najnowszej, prowadząc przede wszystkim badania nad przemianami społeczno-gospodarczymi górnośląskiej wsi w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Franciszek Serafin został upamiętniony w sali ludzi nauki.