ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Ceypek Tadeusz (1904-1990)

Lekarz-otolaryngolog, prowadzący pionierskie badania m.in. w zakresie audiologii przemysłowej, klinicznej i dziecięcej, członek wielu towarzystw naukowych.

Jest organizatorem i twórcą śląskiej szkoły otolaryngologicznej. Z jego inicjatywy powstał pierwszy na Górnym Śląsku Oddział Otolaryngologii Dziecięcej przy Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Zabrzu będący zaczątkiem Wojewódzkiej Poradni Foniatrycznej. Prowadził badania naukowe z zakresu audiologii przemysłowej i urazu słuchowego. Był pionierem badań dotyczących szkodliwości hałasu i związanego z nim narażenia zawodowego. Pracownicy kierowanej przez prof. Tadeusza Ceypka Kliniki Otolaryngologii jako pierwsi w Europie oznaczyli stopień szkodliwości hałasu zależny od jego poziomu i częstotliwości. Wyniki tych badań były publikowane w licznych czasopismach zagranicznych. Ich skutkiem było podjęcie w zakładach pracy działań ukierunkowanych na obniżenie emitowanego hałasu lub ochronę pracowników przed jego szkodliwym działaniem. Wiedzę zdobytą na stażach zagranicznych w Klinice Uniwersyteckiej w Bazylei, Klinice Otolaryngologicznej w Lozannie oraz Klinice Uniwersyteckiej w Zurychu przekazywał swoim pracownikom, wprowadzając do polskiej medycyny nowe techniki operacyjne uprzednio niestosowane w Polsce.

Tadeusz Ceypek został upamiętniony w sali ludzi nauki.