ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Giec Leszek (1928-2007)

Lekarz-kardiolog, profesor zwyczajny, zorganizował pierwszy na Górnym Śląsku Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Początkowo pracował w jednostkach akademickich Akademii Medycznej we Wrocławiu. W październiku 1953 roku przeniósł się na Górny Śląsk, któremu poświęcił się zawodowo; jest uznawany za współtwórcę kardiologii w tym regionie Polski.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmowały zagadnienia farmako- i elektroterapii chorób serca oraz reanimacji kardiologicznej; zainicjował metodę przyłóżkowego wprowadzania elektrody endokawitarnej przydatną w opiece nad chorymi ze świeżym zawałem mięśnia sercowego. Zapoczątkował badania nad epidemiologią choroby wieńcowej w zależności od szkodliwości środowiska przemysłowego. Wiele uwagi poświęcił diagnostyce zawału serca, a ponadto ocenie nowych leków kardiologicznych i wszczepieniu na stałe sztucznych stymulatorów serca.

Leszek Giec został upamiętniony w sali ludzi nauki.