ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Targ Alojzy (1905-1973)

Historyk, żołnierz Armii Krajowej, członek Delegatury Rządu na Kraj, działacz katolicki, pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz współpracownik Instytutu Śląskiego w Opolu.

Po ukończeniu studiów pracował w szkołach średnich województwa śląskiego. Pracując w międzywojennym szkolnictwie, był członkiem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. Pracując zawodowo, nadal pozostawał aktywny politycznie i społecznie. Po wybuchu II wojny światowej pozostał na Górnym Śląsku do końca 1940 roku. Pracował jako robotnik w firmie budowlanej w Bielsku i był członkiem podziemnego Związku Walki Zbrojnej. Wobec dekonspiracji organizacji w końcu 1940 roku przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie pracował jako robotnik w zakładach chemicznych i działał w tajnym nauczaniu i konspiracji jako członek Delegatury Rządu na Kraj. Był jednym z inicjatorów powołania podziemnego Śląskiego Biura Szkolnego Departamentu Oświaty Delegatury Rządu na Kraj. Należał do tajnej organizacji Ojczyzna, skupiającej przedwojenną inteligencję Kresów Zachodnich. Po wybuchu powstania warszawskiego przedostał się do Krakowa. Tam w październiku 1944 roku został aresztowany przez Gestapo. Po zakończeniu II wojny wrócił do Katowic. Tam został aresztowany, tym razem w realiach Polski Ludowej. Zarzucono mu m.in. prowadzenie działalności antypaństwowej przez współtworzenie śląskiego okręgu organizacji Ojczyzna oraz siatki szpiegowsko-wywiadowczej. W kwietniu 1960 roku został przez Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinniony od zarzucanych mu czynów. Po wyjściu z więzienia w 1964 roku podjął pracę w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Z Biblioteką Śląską był związany zawodowo do przejścia na emeryturę w 1970 roku.

Alojzy Targ został upamiętniony w sali ludzi nauki.