ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Ręgorowicz Olga (1900-1986)

Poetka, działaczka narodowa, pracownica wydziału prasowego Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu.

Olga Zarzycka-Ręgorowiczowa została zatrudniona w Wydziale Prasowym Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu skąd prowadziła polemikę z prasą niemiecką. Poza walką piórem zabierała głos na licznych wiecach i zebraniach. Przemawiała w Gliwicach, Gorzycach, Toszku, Rokitnicy, Zabrzu i Bytomiu. Jej wystąpienia przepełniało patriotyczne uniesienie. Wypowiedzi te stanowiły niezwykle istotny element przygotowania społeczeństwa do plebiscytu. Olga dzięki swojej działalności znalazła się w centrum wydarzeń powstańczych.

Olga Zarzycka-Ręgorowiczowa została upamiętniona w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, ludzi polityki i administracji.