ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Stęślicka Halina (1897-1956)

Posłanka na Sejm I Kadencji, sekretarka „Podkomisji dla spraw autonomii Śląska”, członkini Górnośląskiego Związku Towarzystwa Polek, redaktorka „Głosu Polek”. Uczestniczka trzech powstań śląskich.

Od 1919 roku Halina Stęślicka coraz intensywniej angażowała się w życie społeczno-polityczne, podejmując się szeregu nowych wyzwań na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do odradzającej się Polski. Była aktywną uczestniczką trzech powstań śląskich jako sanitariuszka i kurierka. W ruchu powstańczym aktywna była cała jej najbliższa rodzina. Okres powstańczo-plebiscytowy to również początek kariery dziennikarskiej Heleny Stęślickiej.

Halina Stęślicka została upamiętniona w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, ludzi polityki i administracji.