ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Presser-Turski Feliks Stanisław (1909-1999)

Lekarz, organizator służby zdrowia, twórca infrastruktury śląskiej uczelni medycznej

Urodził się we Lwowie w 1909 roku i niedługo po studiach medycznych, które ukończył w 1935 roku znalazł pracę jako lekarz w Klinice Diagnostycznej Chorób Wewnętrznych w VII Wojskowym Szpitalu Okręgowym w Poznaniu, gdzie pracował przez dwa lata. W 1937 roku zamieszkał w Osięcinach niedaleko Torunia, gdzie pracował jako lekarz samorządowy do wybuchu II wojny światowej. W tym czasie był członkiem licznych organizacji społecznych i patriotycznych. Po drugiej wojnie światowej zgłosił się do dyspozycji resortu zdrowia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Otrzymał tam skierowanie do Bytomia na Górnym Śląsku. W czasie ponad 3-letniego pobytu na Górnym Śląsku (od marca 1945 do maja 1948 roku), będąc na stanowisku naczelnika Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Katowicach w randze wiceministra, mocno zaangażował się w prace administracyjne i organizacyjne. Zadanie to było dodatkowo utrudnione przez fakt, że w tamtym czasie wojska radzieckie zajmowały większość budynków nadających się na obiekty szpitalne. W miarę ich zwalniania Presser-Turski kierował pracami, które doprowadziły do uruchomienia ponad 100 szpitali miejskich i powiatowych, a także wielu instytucji naukowych. Ponadto, był zaangażowany w utworzenie ponad 80 ambulatoriów specjalistycznych, ośrodków zdrowia oraz stacji pogotowia ratunkowego. Doprowadził do przejęcia szpitala w Zabrzu-Rokitnicy przez mającą powstać Śląską Uczelnię Medyczną i dostosowania go do jej potrzeb. Wiele z obiektów zaadaptowanych przez Presser-Turskiego spełnia swoją rolę do dziś.

Feliks Stanisław Presser-Turski został upamiętniony w sali ludzi nauki.