ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Rutkowski Bolesław (1915-2012)

Lekarz-anestezjolog, kapitan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii (1992-1999; 2005-2011), członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.

Jego prawie co rozpoczętą karierę zawodową przerwał wybuch drugiej wojny światowej, w czasie której zgłosił się do Polskich Sił Zbrojnych we Francji. Później przedostał się wraz Wojskiem Polskim do Wielkiej Brytanii. Z końcem 1942 r. został wysłany na Bliski Wschód, celem służby medycznej w szpitalach polowych armii polskiej. W 1946 r., wraz z wojskiem polskim, wyjechał do Anglii. Został lekarzem w obozie przejściowym dla żołnierzy i cywilów polskich w hrabstwie Kent. Później pracował w Szpitalu Wojskowym w Londynie, gdzie u brytyjskich specjalistów przeszedł kurs anestezjologii. W 1948 r., wraz z żoną i synem, wrócił do Polski, zamieszkując w Gliwicach. Rozpoczął pracę w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym gdzie został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta. Wielokrotnie wzywano go, ze sprzętem do znieczulania, do innych szpitali regionu celem zapewnienia nowoczesnej anestezji przy bardziej skomplikowanych zabiegach operacyjnych. Dn. 12 kwietnia 1961 r. decyzją Rady Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1964 r. założył pierwszy w województwie katowickim Oddział Anestezjologiczny przy I Klinice Chirurgicznej w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. W latach 1961-1975 pracował dodatkowo w Szpitalu Miejskim w Gliwicach. Już w 1956 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zleciło mu szkolenie w zakresie anestezjologii lekarzy z całej Polski.

Rutkowski Bolesław został upamiętniony w sali ludzi nauki.