Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Pisarek Stanisław (1929-2009)

Pisarek Stanisław (1929-2009)

Duchowny katolicki, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, badacz i wykładowca akademicki, członek Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

Ks. Pisarek w 1960 roku został przez władze diecezjalne skierowany na studia specjalistyczne w zakresie biblistyki. Ks. Pisarek aktywnie uczestniczył w życiu naukowym, biorąc udział w sympozjach, konferencjach naukowych oraz zjazdach polskich biblistów. Należał do najważniejszych naukowych stowarzyszeń teologicznych. Zasługi ks. Pisarka dla polskiej biblistyki zostały uhonorowane księgą pamiątkową opracowaną przez polskie środowisko teologów-biblistów. Ważnym obszarem zainteresowań ks. Pisarka była kwestia dialogu katolicko-żydowskiego. W latach 1989–2001 był członkiem Komisji, a następnie Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. W ramach tego grona uczestniczył w opracowaniu i przygotowaniu szeregu ważnych dokumentów w zakresie relacji katolicko-żydowskich. Pracę naukową i dydaktyczną łączył stale z posługą duszpasterską w diecezji katowickiej, w której to wykorzystywał swą głęboką i rozległą wiedzę na temat Pisma Świętego. Uczestniczył w pracach I Synodu Diecezji Katowickiej, gdzie pełnił funkcję członka Komisji Doktrynalnej oraz rzeczoznawcy w zakresie problematyki teologicznej.

Stanisław Pisarek został upamiętniony w sali duchowieństwa.