ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Pawlik Jerzy (1919-2009)

Duchowny katolicki, prałat, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Polaków w Europie Środkowo Wschodniej, badacz dziejów kościoła.

Jerzy Pawlik przyjął święcenia kapłańskie 12 lipca 1942 roku we Wrocławiu z rąk kard. Adolfa Bertrama. Posługę duszpasterską na Górnym Śląsku jako wikariusz rozpoczął w 1942 roku w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Tam też zorganizował bibliotekę parafialną i założył wytwórnię dewocjonaliów, które wysyłał młodzieży wywiezionej na przymusowe roboty w głąb Niemiec; pomagał więźniom obozów koncentracyjnych i opiekował się sodalicją mariańską. Pracę duszpasterską i katechetyczną łączył z harcerstwem. Dla sodalisów i sodalisek oraz harcerzy organizował wspólne pielgrzymki i wyprawy w góry. Jego pracę z młodzieżą oraz zaangażowanie na polu pielgrzymkowym dostrzegł kard. Stefan Wyszyński, który powołał go w 1963 roku na stanowisko krajowego duszpasterza młodzieży żeńskiej. Udzielał się również w instytucjach samorządu lokalnego, gdzie był ekspertem ds. emigracji.

Jerzy Pawlik został upamiętniony w sali duchowieństwa.