ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Maśliński Stanisław (1889-1969)

Duchowny katolicki, rektor Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

W połowie 1916 roku został powołany na urząd zastępcy rektora alumnatu we Wrocławiu. Po utworzeniu administracji apostolskiej na Górnym Śląsku, ks. Maśliński za zgodą kard. Adolfa Bertrama w 1923 roku opuścił Wrocław i przeniósł się na stanowisko katechety w Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym im. św. Stanisława Kostki w Królewskiej Hucie. Następnie w Katowicach został notariuszem kurii, członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Katechetów i sędzią prosynodalnym. Został także mianowany na stanowisko rektora Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1947 roku w uznaniu zasług w organizacji Śląskiego Seminarium Duchownego, wychowaniu kapłanów, a także za udział w życiu naukowym, został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Katowicach. Ks. Maśliński należał do ludzi pogodnych, często nucił ulubione melodie, chętnie słuchał muzyki poważnej. Jego życie było ustawiczną celebrą – najbardziej przy ołtarzu, ale również przy stole, a potem – na parafii – w kancelarii, podczas wizyt i odwiedzin kolędowych, w podróży, a nawet przy paleniu cygara. Kochał Kościół i swoje kapłaństwo.

Stanisław Maśliński został upamiętniony w sali duchowieństwa.