ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Lubos Konrad (1912-1999)

Duchowny katolicki, Krajowy Duszpasterz Głuchoniemych i Umysłowo Upośledzonych, propagator ruchu abstynenckiego, członek Rady Duszpasterskiej Diecezji Katowickiej

Święcenia przyjął 26 stycznia 1936 roku z rąk bp. Stanisława Adamskiego, a Jesienią 1936 roku zaangażował się w sprawy głuchoniemych, czym rozpoczął długoletnią aktywną pracę dla ich dobra. Podjął studia w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a następnie został skierowany przez wojewodę śląskiego Michała Grażyńskiego – za zgodą biskupa katowickiego – na stanowisko katechety w Śląskim Zakładzie dla Głuchoniemych w Lublińcu. Jego zaangażowanie w pomoc dla ludzi szczególnej troski zostało dostrzeżone w 1963 roku przez prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który zamianował go Krajowym Duszpasterzem Głuchoniemych i Umysłowo Upośledzonych. Był propagatorem abstynencji od napojów alkoholowych, w który to ruch zaangażował się już w czasach studiów teologicznych.

Konrad Lubos został upamiętniony w sali duchowieństwa.