ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Londzin Józef (1863-1929)

Duchowny katolicki, redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”, założyciel Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, burmistrz Cieszyna, działacz społeczny i polityczny.

Po otrzymaniu święceń został znanym działaczem społecznym. Szczególnie zasłużył się jako redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”, którą prowadził od 1891 roku. Dzięki działalności ks. Londzina udało się zachować polski charakter pisma, ale kapłan naraził się tym środowiskom niemieckim. Równocześnie w celu szerzenia działalności oświatowej na Śląsku Cieszyńskim w 1904 roku reaktywował działalność Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku. Dzięki temu stowarzyszenie chylące się ku upadkowi nie tylko kontynuowało swoją działalność, ale także rozwinęło się dzięki rozpoczęciu własnej działalności wydawniczej. W 1906 roku ks. Londzin założył także Towarzystwo Humanitarno-Oświatowe im. bł. Melchiora Grodzieckiego. Stowarzyszenie prowadziło cztery internaty na terenie miasta oraz organizowało pomoce szkolne i odzież. W tym czasie ks. Londzin był także duszpasterzem Związku Niewiast Katolickich oraz Sodalicji Pań i Panien. Od 1904 roku we współpracy z ks. Londzinem oba stowarzyszenia organizowały kuchnię dla ubogich studentów. Oprócz tego w 1901 roku ks. Józef Londzin założył Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Jego inwentarz stał się później podstawą do utworzenia Muzeum Śląskiego. Ks. Londzin angażował się również w życie polityczne i samorządowe.

Józef Londzin został upamiętniony w sali duchowieństwa.