ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Nitsch Wanda (1906-1990)

Prawniczka, pierwsza kobieta wykonująca zawód sędziego na Górnym Śląsku i w byłej dzielnicy pruskiej.

Jednym z powodów, dla którego Wanda Nitsch zdecydowała się przenieść na Górny Śląsk, było przekonanie, że na tym terenie panują znacznie bardziej liberalne poglądy w kwestii ewentualnego zatrudniania kobiet w sądownictwie. Jeśli więc w ogóle można było snuć plany zawodowe obejmujące stanowisko sędziego, większe szanse na ich realizację dawał polski Górny Śląsk. Nitsch ukończyła aplikację i zaczęła się specjalizować w prawie hipotecznym, rychło stając się jedną z osób najlepiej znających tę dziedzinę prawa w całej apelacji katowickiej. Stanowisko pełnoprawnego sędziego uzyskała w 1937 roku, stając się pierwszą na Górnym Śląsku kobietą na stanowisku sędziego. Więcej nawet, była to pierwsza kobieta-sędzia w całej byłej dzielnicy pruskiej (a więc łącznie z Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim).

W Polsce przed II wojną światową jedynie ośmiu kobietom udało się osiągnąć ten stopień rozwoju zawodowego. Jako sędzia Wanda Nitsch pracowała w sądzie grodzkim w Katowicach aż do wybuchu II wojny światowej.

Wanda Nitsch została upamiętniona w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, ludzi polityki i administracji.