ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Myszor Wincenty (1941-2017)

Duchowny katolicki, prałat, profesor nauk humanistycznych, koptolog, znawca tekstów gnostyckich, w latach 2001-2008 dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Posługiwał w parafiach w Dąbrówce Wielkiej i Podlesiu Śląskim oraz jako wikariusz w parafii w Katowicach-Dębie. Należał do zespołu redakcyjnego „Pism Starochrześcijańskich Pisarzy”. Od 1983 roku pełnił różne kierownicze funkcje na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1999 do 2001 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był dyrektorem Instytutu Nauk Historycznych. Był także wykładowcą w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym najpierw w Krakowie, a później w Katowicach. W pracy naukowo-badawczej zajmował się zagadnieniem ortodoksji i heterodoksji wczesnochrześcijańskiej, głównie literaturą gnostycką i polemiką z gnostycyzmem w pismach Ireneusza z Lyonu i Tertuliana, a także problematyką manicheizmu.

Wincenty Myszor został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia, sali ludzi nauki oraz sali duchownych.