ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Chorąży Mieczysław (1925-2021)

Lekarz, onkolog, profesor nauk medycznych, doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Śląskiej Akademii Medycznej, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, kawaler Orderu Orła Białego.

W trakcie II wojny światowej stracił obojga rodziców. Zaangażował się w walkę niepodległościową – wstąpił do oddziałów Armii Krajowej i pod pseudonimem „Grom” walczył w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu walk powstańczych, dostał się do niemieckiej niewoli, z której powrócił w 1945 roku. Po wojnie, ukończył studia medyczne. Zawodowo związał się z Gliwicami, gdzie najpierw pracował w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym, najpierw jako asystent, a później na stanowisku naukowym w Zakładzie Biologii Nowotworów.

Był profesorem nauk medycznych, naukowcem badającym mechanizmy procesu nowotworowego, działu naukowego w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Całe swoje życie poświęcił badaniom nad biologią nowotworów i dlatego z biegiem lat stał się niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Za swoje badania został uhonorowany nagrodą Lux ex Silesia w 2018 roku. Mieczysław Chorąży interesował się również prawnymi aspektami ochrony dóbr kultury – był społecznym opiekunem zabytków, mocno angażował się także w ochronę zabytków i boleśnie przeżywał wyburzanie starych obiektów przemysłowych Górnego Śląska. Równie jak ochrona zabytków leżała Profesorowi na sercu ochrona terenów zielonych i prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Miał także talent malarski – tworzył akwarele, na których przedstawiał przyrodę.

Mieczysław Chorąży został upamiętniony w Panteonie Górnośląskim w Katowicach w przestrzeniach: Lux ex Silesia oraz Sali Nauki.