Ikona lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Wersja angielska

Kokot Franciszek (1929-2021)

Kokot Franciszek (1929-2021)

Lekarz, nefrolog i endokrynolog, profesor nauk medycznych, rektor Śląskiej Akademii Medycznej (1982–1984), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Kawaler Orderu Orła Białego.

W obrębie jego badań znajdowały się m.in. takie dziedziny wiedzy, jak biochemia i patofizjologia kliniczna, choroby przemiany materii, choroby wewnętrzne, nefrologia i endokrynologia. Był członkiem 10 towarzystw naukowych i zasiadał w redakcjach siedmiu naukowych zagranicznych pism medycznych. Przez wiele lat związany był z Śląską Akademią Medyczną zostając ostatecznie rektorem w latach 1982-1984. Był autorem lub współautorem ponad 650 oryginalnych prac naukowych, z czego ponad 150 było publikowanych na łamach periodyków medycznych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Napisał ponad 230 prac poglądowych oraz 40 podręczników, z czego pięć wydano w krajach Europy Zachodniej, a dwa w Stanach Zjednoczonych.

Franciszek Kokot został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia oraz sali ludzi nauki.