ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Merkert Maria Luiza (1817-1872)

Błogosławiona Kościoła katolickiego, zakonnica, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (elżbietanek).

W trakcie nowicjatu Maria Luiza Merkert zdobyła fachowe wykształcenie pielęgniarskie w szpitalach sióstr boromeuszek w Melniku Podolim i Litomierzycach. Następnie wraz z innymi siostrami zaczęły prowadzić terenową pielęgnację chorych bez względu na ich stan, narodowość czy religię. Utworzyły prywatne stowarzyszenie katolickich pielęgniarek zwanych szarymi siostrami lub siostrami miłosierdzia. Z pomocą ks. Fischera siostry miłosierdzia postarały się, aby ich dzieło otrzymało charakter stowarzyszenia. Wraz z Franciszką Werner odnowiła Stowarzyszenie Sióstr św. Elżbiety według dawnych statutów i pierwotnego regulaminu oraz kontynuowała pracę charytatywną wśród chorych. 19 listopada 1850 roku, w uroczystość św. Elżbiety, ona i inne siostry miłosierdzia rozpoczęły swoją oficjalną działalność ambulatoryjną. W maju 1852 roku Maria Luiza Merkert otrzymała dom przy ul. Szkolnej w Nysie, który stał się kolebką zgromadzenia. Po 17 latach istnienia stowarzyszenia i po dziewięciu latach od jego ponownego reaktywowania, 4 września 1859 roku rządca diecezji wrocławskiej zatwierdził nowe zgromadzenie na prawach diecezjalnych pod nazwą Stowarzyszenie Sióstr św. Elżbiety. siostra Maria Luiza Merkert została wybrana przełożoną generalną. matka Maria Luiza Merkert i podległe jej siostry otoczyły opieką chorych w czasie epidemii tyfusu, cholery i ospy; prowadziły opiekę szpitalną, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, liczne placówki wychowawczo-oświatowe.

Maria Luiza Merkert została upamiętniona w sali duchowieństwa.