ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Mzyk Ludwik (1905-1940)

Błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, duchowny katolicki, werbista, zamordowany przez Niemców w okresie II wojny światowej

W 1939 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, ks. Ludwik Mzyk został rektorem Domu Misyjnego w Chludowie. Z chwilą rozpoczęcia wojny klerycy i nowicjusze wyjechali z Chludowa. Większość z nich powróciła w to miejsce w październiku 1939 roku. Ks. Mzyk starał się zabezpieczyć ich przyszłość: pertraktował w tej sprawie z księżmi werbistami w Austrii i Niemczech, z generałem zgromadzenia w Rzymie; próbował w warunkach wojennych przenieść podopiecznych do Domu Misyjnego Księży Werbistów w Bruczkowie – bezskutecznie.

25 stycznia 1940 roku Gestapo przeznaczyło klasztor na obóz zbiorczy dla domowników i okolicznego duchowieństwa (około 30 księży). Jako pretekst do aresztowania ks. Ludwika Mzyka 25 stycznia 1940 roku wykorzystano jego negatywne słowa o nieludzkich metodach postępowania funkcjonariuszy Gestapo. Zamordowano go w nocy 20 lutego 1940 roku.

Ludwik Mzyk został upamiętniony w sali świętych i błogosławionych.