ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kubista Stanisław (1898-1940)

Duchowny katolicki, werbista, błogosławiony Kościoła katolickiego, wydawca czasopism i kalendarzy katolickich, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych.

Od 1928 roku Stanisław Kubista przebywał w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie pod Grudziądzem. W Górnej Grupie pełnił również rolę nauczyciela w gimnazjum. W 1929 roku objął redakcję czasopism „Nasz Misjonarz” i „Mały Misjonarz” oraz stanowisko dyrektora wydawnictwa Misjonarzy Słowa Bożego i asystenta mistrza nowicjatu braci. Wraz z ks. Piotrem Gołąbem zorganizował w Górnej Grupie Muzeum Etnograficzne, które prezentowało eksponaty pochodzące z Nowej Gwinei, Chin i Brazylii. Na początku września 1939 roku Dom Misyjny św. Józefa w Nowej Grupie został zajęty przez wojska niemieckie. 5 lutego 1940 roku ks. Kubistę oraz innych internowanych kapłanów i braci zakonnych wywieziono z Górnej Grupy do obozu przejściowego w Nowym Porcie pod Gdańskiem, a następnie 9 lutego 1940 roku do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Miesiąc później przewieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen gdzie oddał życie.

Stanisław Kubista został upamiętniony w sali duchowieństwa.