ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Korczok Antoni (1891-1941)

Duchowny katolicki, historyk Kościoła, współpracował z Związkiem Polaków w Niemczech, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

Początkowo pracował jako kapelan w szpitalach wojskowych w Raciborzu. W 1922 roku otrzymał skierowanie na parafię św. Franciszka w Zaborzu (obecnie dzielnicy Zabrza). W tym okresie aktywnie udzielał się w Katolickim Związku Młodzieży, Kongregacji Panien, ruchu abstynenckim. 4 kwietnia 1929 roku został wprowadzony na urząd proboszcza w Sośnicy w kościele MB Królowej Pokoju. Jako proboszcz sośnicki dokończył budowę nowej świątyni i wzniósł nową plebanię. Tworzył żywą wspólnotę parafialną, nie dzieląc wiernych ze względu na przynależność narodową. Sympatyzował z wszystkimi grupami, polskimi i niemieckimi, w których programie znalazły się zagadnienia prokościelne i ochrona dóbr religijnych. Jego propolska działalność i niechętne nastawienie wobec nowej ideologii zostały zauważone przez władze nazistowskie, które umieściły go w grupie osób podejrzanych dla reżimu. W wyniku donosu ks. Korczok został aresztowany i ostatecznie osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau gdzie został zamordowany.

Antoni Korczok został upamiętniony w Sali duchowieństwa