ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Kozubek Roman (1908-1940)

Duchowny katolicki, werbista, sługa Boży Kościoła katolickiego, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.

Wielkim pragnieniem Romana Kozubka była praca na misjach w dalekich krajach. Decyzja przełożonych była jednak inna i w czerwcu 1937 roku został skierowany do pracy w Domu Misyjnym św. Józefa w Górnej Grupie, niedaleko Grudziądza, gdzie pełnił funkcję pierwszego podprefekta w niższym seminarium duchownym. Początkowo uczył w seminarium religii, a następnie języka niemieckiego i prac ręcznych. Był bardzo lubiany przez wychowanków, wspierał ich w rozeznawaniu życiowego powołania. Równocześnie pomagał duszpastersko w parafii w Baranowiczach, gdzie zgromadzenie planowało otworzyć własną placówkę. 2 września 1939 roku niemieckie lotnictwo zbombardowało Górną Grupę i Gestapo zajęło klasztor. 28 października ks. Kozubek został, internowany wraz z grupą 60 ojców i braci ze zgromadzenia werbistów. Ks. Kozubek opowiedział się za polskością, co zdecydowało o skierowaniu go do obozu koncentracyjnego. W kwietniu ks. Kozubek został przewieziony z grupą około 200 księży do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen-Oranienburg pod Berlinem gdzie oddał życie.

Roman Kozubek został upamiętniony w sali duchowieństwa.