ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Koraszewski Jacek (1908-1969)

Historyk literatury, dyrektor Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach (1957-1966), badacz historii kultury polskiej na Śląsku.

Po zakończeniu studiów w 1931 roku podjął pracę w Bibliotece Sejmu Śląskiego w Katowicach, gdzie najpierw został kierownikiem działu naukowego Wydziału Biblioteczno-Archiwalnego Biura Sejmu Śląskiego, od 1934 roku pełnił obowiązki zastępcy kierownika biblioteki, a po przemianowaniu jej na Śląską Bibliotekę Publiczną został jej wicedyrektorem. Po wybuchu drugiej wojny światowej przedostał się do Francji, gdzie walczył w 1. Dywizji Grenadierów. Po wojnie pracował w UNRA do roku 1947 kiedy to wrócił do Polski. W maju 1948 roku objął stanowisko wicedyrektora Śląskiej Biblioteki Publicznej (od 1952 Biblioteki Śląskiej). Podstawową tematyką badawczą Koraszewskiego stały się historia kultury polskiej na Śląsku oraz kontakty Śląska z ziemiami polskimi w XIX i XX wieku. W zakresie tej tematyki uznawany był przez wielu za jednego z najlepszych specjalistów i znawców. Do wcześniejszych problemów badawczych na początku lat 50. XX wieku włączył nowe elementy – rolę polityki kulturalnej na Śląsku.

Źródło zdjęcia: Biblioteka Śląska w Katowicach.

Źródło zdjęcia: Zbiory Specjalne Biblioteki Instytutu Śląskiego.

Jacek Koraszewski został upamiętniony w sali ludzi nauki.