ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Herma Jan (1935-2019)

Artysta rzeźbiarz, twórca pomników, profesor sztuki, laureat Śląskiego Szmaragdu przyznawanym ludziom wznoszącym się ponad podziały religijne, narodowościowe i kulturowe.

Uprawiał rzeźbę w drewnie, kamieniu, metalu i tworzywach sztucznych. Zajmował się również metaloplastyką, medalierstwem, architekturą wnętrz, sztuką sakralną , projektowaniem graficznym, identyfikacją wizualną, reklamą, liternictwem i fotografią. Ekumeniczny charakter twórczości artysty wyraża między innymi statuetka wykonana w brązie „Chrystus Ukrzyżowany”, która została przekazana 22 maja 1995 roku przez biskupa diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Pawła Anweilera jako dar dla Jana Pawła II podczas spotkania ekumenicznego w Kościele Świętej Trójcy w Skoczowie. Poza pracą twórczą pełnił liczne funkcje dydaktyczne. Od 1993 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Wychowania Plastycznego, a następnie zastępcy dyrektora Instytutu Sztuki (1997–2002). W latach 1997–2002 kierował Zakładem Rzeźby w Instytucie Sztuki. Za pracę artystyczną i pedagogiczną otrzymywał wielokrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Jan Herma został upamiętniony w sali ludzi nauki.