ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Jacek Odrowąż (ok.1200-1257)

Święty Kościoła katolickiego, patron Polski, dominikanin, misjonarz, jeden z patronów archidiecezji katowickiej.

Około 1222 roku założył w Krakowie pierwszy na ziemiach polskich dominikański klasztor Świętej Trójcy. W latach następnych prowadził akcję misyjną na Rusi i prawdopodobnie w Kijowie zorganizował dominikański klasztor Najświętszej Maryi Panny. Misyjnie działał także w Prusach. Z jego misyjną działalnością wiąże się również powstanie dominikańskich klasztorów w Gdańsku i Wrocławiu.

W 1228 roku był wraz z dominikanami o. Gerardem z Wrocławia i o. Marcinem z Sandomierza na kapitule generalnej w Paryżu, która przyniosła równouprawnienie prowincji polskiej jako jednej z dwunastu wielkich prowincji zakonu kaznodziejskiego. Od lat 40. XIII wieku na stałe związał się z klasztorem krakowskim, w którym zmarł 15 sierpnia 1257 roku w opinii świętości ze słowami Psalmu 31 na ustach: „W ręce Twoje, Panie, polecam mego ducha”.

Jacek Odrowąż został upamiętniony w sali świętych i błogosławionych.