ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Czempiel Józef (1883-1942)

Błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, duchowny katolicki, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau.

Pierwszą jego placówką duszpasterską była parafia św. Józefa w Rudzie Śląskiej, w której posługę sprawował do 1916 roku. Dał się tutaj poznać jako kapłan gorliwy, szczególnie zaangażowany w ruch trzeźwościowy. W rudzkiej parafii ukształtował się jego duchowy wizerunek, którego wyznacznikiem było umartwienie, modlitwa oraz miłość do Chrystusa i ludzi.

W czasie duszpasterzowania w Żędowicach w latach 1919–1921 zaangażował się w propolską działalność społeczno-kulturalną oraz polityczną. Starał się umocnić polską świadomość narodową. Otoczył opieką biedniejszą młodzież, zdolniejsze i pracowite osoby nakłaniał do zdobywania zawodu nauczyciela. Współorganizował kursy przygotowujące do egzaminów na kandydatów do seminariów nauczycielskich w Wielkopolsce i na Pomorzu. Inspirował powstanie polskich organizacji społeczno-kulturalnych.

Józef Czempiel został upamiętniony w sali świętych i błogosławionych