ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Hlond August (1881-1948)

Biskup diecezjalny katowicki, prymas Polski, salezjanin, kardynał, Czcigodny Sługa Boży Kościoła Katolickiego.

Ks. August Hlond zasłużył się dla Kościoła w Polsce jako organizator struktur nowej diecezji katowickiej. Administratorem apostolskim dla polskiej części Górnego Śląska ks. Hlond został 7 listopada 1922 roku. W tym czasie ks. Hlond doprowadził do powstania kolegium konsultorów, wprowadził zmiany w podziale administracyjnym oraz utworzył sąd biskupi I instancji. Oprócz tego utworzył Ligę Katolicką oraz Diecezjalny Sekretariat dla Spraw Dobroczynności. Założył tygodnik „Gość Niedzielny”, a w 1925 roku z jego inicjatywy powstała Księgarnia i Drukarnia Katolicka.

Rok później papież Pius XI na tajnym konsystorzu mianował bp. Hlonda arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim i prymasem Polski, a w 1927 został kreowany kardynałem. W tym czasie dokonał reorganizacji struktur w podległych sobie diecezjach oraz patronował licznym inicjatywom duszpasterskim. Oprócz tego brał udział w licznych kongresach w kraju i za granicą i uczestniczył w koronacjach obrazów. Starał się także o rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz popierał ideę rekolekcji zamkniętych. Sporo swojej uwagi prymas Hlond poświęcił także zagadnieniom misji oraz Polonii.

August Hlond został upamiętniony w sali duchowieństwa