ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Hager Bronisław (1890-1969)

Lekarz, działacz niepodległościowy, społecznik, komisarz plebiscytowy.

Od ukończenia studiów, do 1914 r., Bronisław Hager pracował w klinice ginekologiczno-położniczej w Krakowie. Podczas I wojny światowej zmobilizowany do wojska austriackiego, gdzie służył w formacjach sanitarnych. W lipcu 1919 r. rozpoczął pracę w Zabrzu: za zgodą władz niemieckich został dopuszczony do samorządowej służby zdrowia. Po 1922 r. rodzina Hagerów przeprowadziła się do Tarnowskich Gór. Od 1927 r. pełnił obowiązki zastępcy burmistrza w Tarnowskich Górach. Podczas jego pracy na tym stanowisku w mieście wybudowano oczyszczalnie ścieków, kanalizację, łaźnię miejską, dom seniora oraz szkołę powszechną. Dr B. Hager był jednocześnie posłem Sejmu Śląskiego III kadencji. Podczas kampanii wrześniowej kierował obroną przeciwlotniczą w Tarnowskich Górach. Następnie służył jako lekarz w Szpitalu Wojennym w Tarnopolu. Później działał poza granicami kraju. Do Polski wrócił w 1946 roku i ponowie zamieszkał w Tarnowskich Górach.

Bronisław Hager został upamiętniony w sali ludzi nauki