ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Rymer Józef (1882-1922)

Górnik, działacz społeczny, polityk, pierwszy wojewoda śląski, jeden z przywódców III powstania śląskiego.

W niełatwym czasie obejmuje jako pierwszy urząd wojewody śląskiego. Nim jednak zaczął pełnić ten urząd, podejmował wiele działań na rzecz powrotu części Górnego Śląska do Polski. W styczniu 1920 roku włączył się aktywnie w akcję plebiscytową. Po plebiscycie prowadził działania zmierzające do wywołania strajku powszechnego, a następnie wybuchu trzeciego powstania śląskiego. W czasie walk został członkiem Wydziału Wykonawczego Naczelnej Władzy na Górnym Śląsku.

2 czerwca 1922 roku Józef Rymer został mianowany pierwszym wojewodą śląskim. Jednocześnie został przewodniczącym Tymczasowej Rady Wojewódzkiej. W chwili mianowania wojewodą Rymer był człowiekiem stosunkowo młodym, ale szanowanym, lubianym i bardzo popularnym. Stanowił swoisty symbol awansu społecznego, był osobistością, która mimo braku instytucjonalnego wykształcenia, własną pracą i samozaparciem osiągała szczyty władzy.

Józef Rymer został upamiętniony w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego.