ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Grażyński Michał (1890-1965)

Powstaniec śląski, działacz niepodległościowy i społeczny. W latach 1926–1939 pełnił urząd wojewody śląskiego. Długoletni przewodniczący ZHP.

Powstaniec śląski, działacz niepodległościowy i społeczny. W latach 1926–1939 pełnił urząd wojewody śląskiego. Długoletni przewodniczący ZHP. W okresie powstań Grażyński związał się emocjonalnie z Górnym Śląskiem czemu dał wyraz w licznych inicjatywach. Przyczynił się do polepszenia warunków edukacji młodzieży górnośląskiej. W województwie powstało blisko sto nowoczesnych budynków szkolnych. Dbał także o rozwój nauki i kultury. W lipcu 1927 r. rozpoczęto organizację Muzeum Śląskiego. Jego nowoczesny gmach został ukończony tuż przed wybuchem wojny. Wojewoda sprawował mecenat artystyczny. Wspierał Teatr Polski, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, a także Śląskie Towarzystwo Literackie, które organizowało Śląski Konkurs Literacki. Za czasów Grażyńskiego w Katowicach powstały liczne budowle publiczne o nowoczesnej, modernistycznej architekturze.

Michał Grażyński został upamiętniony w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, polityków i ludzi administracji.