ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Górnik Alfons (1886-1939)

Prawnik, polityk, pierwszy polski prezydent Katowic po przyłączeniu miasta 20 czerwca 1922 roku do nowo powstałego państwa polskiego.

Obowiązki prezydenckie wykonywał w szczególnie trudnym dla Katowic okresie. Z jednej strony w mieście dokonywały się istotne przetasowania o charakterze narodowościowym związane z tym, że Katowice stały się stolicą należącego do Polski województwa śląskiego. Równocześnie liczebną przewagę w mieście, a co za tym idzie i w miejskiej radzie, niezmiennie mieli Niemcy. Musiało to wywoływać ostre konflikty natury narodowościowej. Górnik starał się łagodzić spory na tym tle.

W 1923 roku z jego inicjatywy powołano do życia Związek Gmin Województwa Śląskiego. Górnik stanął na czele tej struktury. Był członkiem Rady Naczelnej Polskiego Zjednoczenia Gospodarczego oraz wchodził w skład zarządu Związku Miast Polskich. Alfons Górnik jest patronem jednej z katowickich ulic.

Alfons Górnik został upamiętniony w sali ludzi powstań i okresu międzywojennego oraz w sali społeczników, polityków i ludzi administracji.