ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Drobny Emil (1889-1948)

Duchowny katolicki, werbista, redaktor polskich i niemieckich czasopism katolickich, historyk, muzeolog, archiwista, duszpasterz polskich uchodźców w Zimbabwe.

Początek jego posługiwania jako kapłan zbiegł się z wybuchem pierwszej wojny światowej. Okres wielkiej wojny przeżył jako kapelan wojskowego lazaretu oraz duszpasterz w Austrii, na Śląsku i Litwie. Od 24 stycznia 1920 roku przebywał w Bytomiu, gdzie z dwoma współbraćmi tworzył dom misyjny oraz wydawał katolickie czasopisma „Dzwonek Maryi” i „Skarb Rodzinny”; wygłaszał kazania i rekolekcje w górnośląskich parafiach. Utworzył również Muzeum Misyjne w Rybniku, w którym zgromadził materiały etnograficzne z Beskidu Śląskiego, eksponaty z Azji, Afryki i Australii, kolekcje numizmatyczną i filatelistyczną, starodruki (silesiaca), obrazy i rzeźby. W czasie drugiej wojny światowej wyjechał z kraju, by w 1946 osiąść w Rodezji, gdzie pełnił posługę misyjną.

Emil Drobny został upamiętniony w sali duchowieństwa.