ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Gawor Józef (1907-1981)

Duchowny katolicki, redaktor „Gościa Niedzielnego”, znawca sztuki sakralnej, rekolekcjonista.

Przez pierwsze lata kapłaństwa pełnił funkcję katechety w Katowicach i Królewskiej Hucie, a także kapelana harcerskiego i wikariusza w Świętochłowicach. 24 maja 1940 roku został zatrzymany przez Gestapo i natychmiast przewieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Po powrocie duszpasterzował w Kończycach Wielkich, Załężu, Wodzisławiu Śląskim, Ćwiklicach i Katowicach, gdzie zajmował się głównie pracą wśród studentów. Był redaktorem miesięcznika sodalicji mariańskiej „Nasza Droga” oraz przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego „Gościa Niedzielnego”. Otrzymał także nominację na kapelana harcerskiego hufca żeńskiego w Świętochłowicach oraz nominację na kapelana Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach.

Józef Gawor został upamiętniony w sali duchowieństwa.